Gweinyddu Busnes

Rhan hanfodol o unrhyw fusnes; nod ein cyrsiau Gweinyddu Busnes a Gwasanaethau Cwsmeriaid yw datblygu sgiliau a hyder eich timau gweinyddol.

Gweinyddu Busnes

Wrth galon unrhyw fusnes mae prosesau gweinyddol a gwasanaethau cwsmeriaid da. Mae sicrhau bod gan eich staff yr adnoddau a'r hyfforddiant priodol i gefnogi'r swyddogaethau allwedol hyn yn cadw eich busnes yn gynhyrchiol ac yn effeithlon. O ddysgu tasgau gweinyddol sylfaenol i ennill sgiliau cefnogi uwch, nod ein cyrsiau ni yw dysgu'r wybodaeth a'r sgiliau gofynnol i'ch tîm er mwyn cefnogi eich busnes.

Cyrsiau

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cyflwyniad i Gyfarfodydd a Chymryd Cofnodion (CDP)
L3 Rhan Amser 25 Mai 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC