Y Gyfraith

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau CILEx i unigolion sy'n awyddus i astudio'r Gyfraith ar Lefel Broffesiynol .

Am ein cyrsiau yn y Gyfraith

Mae'r Sefydliad Siartredig o Weithredwyr Cyfreithiol (CILEx) yn gymdeithas hyfforddi broffesiynol sy'n cynrychioli mwy nag 20,000 o hyfforddeion a Gweithredwyr Cyfreithiol Siartredig sy'n ymarfer. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnig cyrsiau CILEx ar gyfer y rhai sydd eisiau bod yn Aelodau Cyswllt o'r Sefydliad Siartredog ar Lefel 3 a gwneud cynnydd ymlaen i Lefel 6 y Diploma Proffesiynol Uwch.

Cyrsiau

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Dyddiadau dechrau ar gael
Lleoliadau ar gael
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC