Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Juliet Winter

 Mae Juliet yn hyfforddwr deinamig sy'n defnyddio amrywiaeth o ymyriadau creadigol i gefnogi trawsnewid ymysg y rheini mae hi'n gweithio gyda nhw. Mae ganddi brofiad o weithio ar draws pob sector gan gynnwys Gwerthu, y Gyfraith, y Sector Gwirfoddol, yr Awdurdod Lleol a Gofal Iechyd a Chymdeithasol. Mae hi hefyd wedi rheoli timau a chefnogi staff drwy broses newid ac ailstrwythuro gwasanaethau.

Mwy am Juliet 

Tra'r oedd hi'n gweithio i'r GIG, roedd Juliet yn hyfforddwr gweithredol am saith mlynedd lle bu hi'n hyfforddi arweinwyr, rheolwyr a staff drwy fentrau newid mawr, ailstrwythuro ac uno timau, rheoli gwrthdaro, gwella perfformiad, dod o hyd i atebion creadigol a dilyniant gyrfa. Mae hi hefyd wedi cefnogi'r gwaith o ymgorffori diwylliant hyfforddi drwy ddatblygu strategaeth hyfforddi a'i gweithredu. Ar ben hynny, dewiswyd Juliet i gefnogi arweinwyr benywaidd drwy raglen datblygu arweinyddiaeth bwrpasol i'w galluogi i gael eu dyrchafu i swyddi 'Bwrdd' (partneriaeth rhwng Glass Lift Consultancy ac Academi Arweinyddiaeth y GIG). Yn fwy diweddar mae Juliet hefyd wedi hyfforddi arweinwyr a rheolwyr ar draws pob sector ar sail un i un ac mewn gweithdai.