Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Laura MacKenzie

Ymgynghorydd Datblygu Busnes sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu partneriaethau gyda chyflogwyr yn y sectorau Adeiladu, Peirianneg a Chyllid. Drwy weithredu'n ymgynghorol, mae Laura yn gallu dysgu am flaenoriaethau busnes a nodau datblygu, gan gyfateb a chreu datrysiadau hyfforddi effeithiol i gyflawni'r dyheadau hyn.

Mwy am Laura

Gyda chefndir mewn recriwtio, mae Laura yn frwd o blaid adnabod a datrys prinder sgiliau yn y gweithle. Mae'n gweithio gyda busnesau sy'n amrywio o BBaCh i gwmniau rhyngwladol mawr, a'i nod yw meithrin partneriaethau strategol, tymor hir rhwng y busnes a'r Colerg. Mae'r partneriaethau hyn yn cynnwys datblygu datrysiadau hyfforddi pwrpasol, cefnogi strategaeth twf a chyrraedd targedau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol. Mae Laura yn cadeirio Byrddau Cyflogaeth chwarterol ar gyfer y sectorau Adeiladu a Pheirianneg. Mae Laura yn defnyddio'r Byrddau Cyflogaeth i gasglu gwybodaeth am y farchnad lafur gan gyflogwyr dylanwadol yn y diwydiant, sydd wedyn yn bwydo i'n cwricwlwm a'n cynlluniau datblygu.