Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rebecca Huws

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Rebecca Huws yn datblygu ac yn darparu datrysiadau dysgu a datblygu ar gyfer unigolion a sefydliadau, drwy weithio gan ymgynghori â sefydliadau i adnabod anghenion dysgu a datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu teilwredig a phwrpasol.

Mwy am Rebecca

Ar ôl sawl blwyddyn o brofiad rheoli ac arwain ymarferol, mae Rebecca'n gallu dod â'i theori'n fyw ar gyfer arweinwyr a rheolwyr ar bob lefel. Mae'n arbenigo mewn arweinyddiaeth a rheolaeth, rheoli prosiectau, rheoli adnoddau dynol, gwasanaethau cwsmeriaid, deallusrwydd emosiynol, hyfforddi a mentora.

Mae arddull hyfforddi naturiol Rebecca yn canolbwyntio ar hyfforddi a mentora eraill, gan rymuso unigolion â gwybodaeth a sgiliau ymarferol i berfformio hyd eithaf eu gallu a chyflawni eu potensial. Mae ei hangerdd a'i brwdfrydedd dros ddatblygu eraill yn amlwg yn llwyddiant ac adborth ei rhaglenni hyfforddi a datblygu.