Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Tasmin Peckham

A hithau'n Ymgynghorydd Datblygu Busnes sy'n canolbwyntio ar y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Proffesiynol, mae Tasmin yn gweithio'n agos gyda'n cleientiaid i sicrhau eu bod yn cael hyfforddiant sy'n grymuso eu gweithlu i fod y gorau y gall fod.

Mwy am Tasmin

Gyda chefndir yn y sectorau ariannol a TG, mae Tasmin yn frwdfrydig dros nodi a datrys prinder sgiliau yn y gweithle. Mae hi'n gweithio gyda busnesau sy'n amrywio o fusnesau bach a chanolig i gwmnïau rhyngwladol mawr, a'i nod yw creu partneriaethau strategol hirdymor rhwng y busnes a'r Coleg. Mae'r partneriaethau hyn yn cynnwys datblygu atebion hyfforddi pwrpasol, cefnogi strategaeth twf a bodloni targedau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.