DiSC Gwrthdaro Cynhyrchiol

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae gwrthdaro yn y gweithle yn anochel. Yn hytrach na chanolbwyntio ar broses cam wrth gam ar gyfer datrys gwrthdaro, mae Everything DiSC® Gwrthdaro Cynhyrchiol yn helpu dysgwyr i atal ymddygiad dinistriol fel bod gwrthdaro’n gallu dod yn fwy cynhyrchiol, gan wella canlyniadau a pherthnasoedd y gweithle yn y pen draw.  

Mae Everything DiSC Gwrthdaro Cynhyrchiol yn helpu dysgwyr i gynyddu hunanymwybyddiaeth yng nghyswllt ymddygiad sy’n gwrthdaro, a gweld sut i ymateb yn effeithiol i heriau anghyfforddus, na ellir eu hosgoi, fel rhan o wrthdaro yn y gweithle. 

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSDISC04
L3

Cymhwyster

DiSC Productive Conflict

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE