Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Ysbrydoledig. Cynhwysol. Dylanwadol.

Gyda dros 30,000 o ddysgwyr, tîm dynamig a brwdfrydig o arbenigwyr pwnc a diwydiant a chyfleusterau o'r radd flaenaf, rydym yn cynnig darpariaeth hyfforddi sydd wedi ennill gwobrau i weithwyr proffesiynol ac unigolion ledled Cymru.

Rydym yn cydweithio â busnesau i ddarparu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf yn y dyfodol. 

Ein Straeon Llwyddiant

Waiting on Translation

Wales and West Utilities

Darparwr gwasanaeth rheoledig ar gyfer yr holl anghenion hyfforddi

Dow

Mae gennym leoedd prentisiaeth ar gael o hyd gyda Dow

Persimmon

Sut y gwnaethom agor Academi Hyfforddi gyda Perismmon

BBC

Ein Rhaglen Brentisiaeth ddiweddaraf

Deloitte

Cydweithio rhwng y sector preifat a'r sector addysg

Hafod

Darpariaeth hyfforddiant ar draws y sector tai, cymorth a gofal

Newyddion

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw statws Coleg Aur CyberFirst i gydnabod ei addysgu o’r safon uchaf

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cadw ei Ddyfarniad Coleg Aur CyberFirst am ei rôl arweiniol mewn addysgu seibrddiogelwch.
12 Maw 2024

Newyddion

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymuno â Gwesty’r Parkgate i lansio Interniaethau â Chymorth

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ymuno â gwesty moethus gorau Caerdydd, The Parkgate, sy’n rhan o’r Casgliad Celtaidd, i lansio Interniaethau â Chymorth i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
6 Maw 2024

Newyddion

Dathlu'r prentisiaid gorau yn y rhanbarth yng Ngwobrau Prentisiaeth Coleg Caerdydd a'r Fro 2024

Cafodd gwaith caled ac ymroddiad 28 o'r prentisiaid gorau sy'n gweithio yng Nghymru eu dathlu yng Ngwobrau Prentisiaeth Coleg Caerdydd a'r Fro 2024.
9 Chw 2024