Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Beth rydym yn ei wneud

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Pam Dewis CAVC

Sut rydym yn gweithio

Cynllunio

Bydd ein Hymgynghorwyr Busnes ymroddedig yn cyfarfod â chi ac yn gweithio gyda chi i ddeall eich heriau a'ch nodau busnes. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon wedyn i greu rhaglen bwrpasol wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer eich anghenion busnes.

Gweithredu

Byddwn yn gweithio gyda chi i greu rhaglen ddatblygu sydd nid yn unig yn diwallu anghenion y rhai ar y rhaglen ond hefyd yn diwallu anghenion eich sefydliad. Ein nod ni yw cyflwyno rhaglen gadarn sy'n darparu cysondeb ledled eich sefydliad ac yn ategu'r mentrau hyfforddi sy'n bodoli eisoes.

Gwerthuso

Dydyn ni ddim yn gweld ein hyfforddiant ni fel un cyswllt. Rydyn ni'n dal i gefnogi eich busnes ar ôl i chi gael eich hyfforddiant, i sicrhau bod y rhaglen yn parhau o fudd i'ch busnes chi, a byddwn yn gweithio gyda chi i gadw ar flaen eich anghenion hyfforddi yn y dyfodol, gan helpu i gefnogi twf eich busnes yn y dyfodol a grymuso eich gweithlu.

Deloitte

Sut y gall cydweithredu rhwng y sector preifat a'r sector addysg fod yn llwyddiannus

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.