Cwrdd â'r Tîm

Bydd ein harbenigwyr hyfforddi'n cwrdd â chi i ddeall eich busnes, eich amcanion gyda hyfforddiant ac i werthuso eich anghenion. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun hyfforddi sydd wedi'i lunio'n benodol ar gyfer eich busnes, gan eich helpu chi i ddatrys heriau busnes a chefnogi twf yn y dyfodol.

Ein Tîm Datblygu Busnes

Uwch Reolwr ar gyfer Partneriaethau Cyflogwyr

Martin Condy

Yn aelod allweddol o'r tîm Gwasanaethau Masnachol, mae Martin yn gweithio'n agos â sefydliadau er mwyn deall eu materion busnes allweddol a sut gall datrysiadau'r Coleg wneud byd o wahaniaeth i'w sefydliadau.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rebecca Huws

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Rebecca Huws yn datblygu ac yn darparu datrysiadau dysgu a datblygu ar gyfer unigolion a sefydliadau, drwy weithio gan ymgynghori â sefydliadau i adnabod anghenion dysgu a datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu teilwredig a phwrpasol.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Juliet Winter

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Juliet yn datblygu ac yn darparu datrysiadau dysgu a datblygu ar gyfer unigolion a sefydliadau, drwy weithio gan ymgynghori â sefydliadau i adnabod anghenion dysgu a datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu teilwredig a phwrpasol.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Steve Davis

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Steve yn datblygu ac yn darparu datrysiadau dysgu a datblygu ar gyfer unigolion a sefydliadau, drwy weithio gan ymgynghori â sefydliadau i adnabod anghenion dysgu a datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu teilwredig a phwrpasol.

Rheolwr Datblygu Busnes

Leanne Waring

Leanne sy'n arwain ein Tîm Datblygu Busnes, gan ymgynghori'n uniongyrchol â chyflogwyr i ddarparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar yr atebion hyfforddi cywir i ddiwallu anghenion dynamig a chynyddol eu diwydiant.

Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Chris Duffy

Ymgynghorydd datblygu busnes profiadol yn y Tîm Gwasanaethau Masnachol. Mae Chris yn gweithio'n ymgynghorol gyda sefydliadau o bob maint i adnabod anghenion hyfforddi ac mae'n sicrhau bod y datrysiadau a ddarperir gan y Coleg yn cyflawni effaith bositif. Mae gan Chris wybodaeth eang am y sectorau Lletygarwch a Diwydiannau Creadigol.

Arweinydd Cyfrif Allweddol 

Laura MacKenzie

Mae Laura yn ymgynghorydd gyda'r tîm  Fel Arweinydd Cyfrifon Allweddol, mae Laura yn gweithio ar sail un i un gyda'n cyfrifon allweddol, gan reoli'r broses lawn o gyflwyno holl ofynion hyfforddi'r busnes. 

Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Tasmin Peckham

Fel rhan o'r Tîm Datblygu Busnes, mae Tasmin yn gweithio'n uniongyrchol gyda chyflogwyr, gan ddarparu cyngor ac arweiniad ar atebion hyfforddi i'w sefydliad. 

Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Ffion Paschalis

Fel rhan o'r Tîm Datblygu Busnes, mae Ffion yn gweithio'n uniongyrchol gyda chyflogwyr, gan ddarparu cyngor ac arweiniad ar atebion hyfforddi i'w sefydliad. Mae Ffion yn canolbwyntio ar gefnogi sefydliadau yn y diwydiannau Adeiladu a Pheirianneg.

Ymgynghorydd Iau Datblygu Busnes

Ffion Waters

Fel Ymgynghorydd Datblygu Busnes Iau, mae Ffion yn cefnogi'r Tîm Datblygu Busnes, gan weithio'n agos gyda busnesau i ddarparu arweiniad ar hyfforddiant.