Cysylltwch â ni

Pam aros i ddechrau eich dyfodol?

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ochr yn ochr â Deloitte i greu cyfle cyffrous, unigryw ac wedi’i ariannu’n llawn i roi hwb i’ch rhagolygon gyrfaol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cofrestrwch ar gyfer un o'n Dyddiau Cofrestru Dechrau Newydd nawr.

Yn Dod Yn Fuan…

Fe fyddwn ni’n lansio Blog CCAF yn fuan, cadwch lygad amdano ar y dudalen yma!

@CAVCemployers

Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa modurol gyda chwrs profi MOT yr #IMI  yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 406 505 neu e-bostiwch info@cavc.ac.uk https://t.co/pQ2ji9VG8N

LinkedIn    twitter icon

Newyddion

CAVC yn cryfhau ei gynnig lefel prifysgol ymhellach gydag ystod o gyrsiau newydd sbon

Mae darpariaeth Prifysgol Coleg Caerdydd a'r Fro yn parhau i fynd o nerth i nerth. Ar ôl dod y coleg cyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd [ASA] ar gyfer Addysg Uwch y llynedd, mae'r Coleg wedi ychwanegu saith cwrs newydd sbon at ei bortffolio sydd eisoes yn canolbwyntio ar yrfa ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-2021.
10 Awst 2020

Newyddion

Gweithiwr allweddol gyda’r GIG Samantha yn rhoi hwb i’w sgiliau ar-lein gyda Choleg Caerdydd a’r Fro

Mae gweithiwr gyda’r GIG, Samantha Wileman, wedi bod yn mireinio ei sgiliau ar-lein gyda Choleg Caerdydd a’r Fro yn ystod y cyfyngiadau symud er mwyn ei helpu i wneud cynnydd yn ei gyrfa gyda’r gwasanaeth iechyd.
25 Meh 2020

Newyddion

Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu llwyddiant yn cefnogi’r Fyddin wrth gefn

CAVC ar gyfer Busnes yn dathlu ei lwyddiant gyda’i ddysgwyr milwrol a’i ymrwymiad parhaus i weithio gyda’r Lluoedd Arfog.
24 Meh 2020