Cysylltwch â ni

Pam aros i ddechrau eich dyfodol?

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ochr yn ochr â Deloitte i greu cyfle cyffrous, unigryw ac wedi’i ariannu’n llawn i roi hwb i’ch rhagolygon gyrfaol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cofrestrwch ar gyfer un o'n Dyddiau Cofrestru Dechrau Newydd nawr.

Yn Dod Yn Fuan…

Fe fyddwn ni’n lansio Blog CCAF yn fuan, cadwch lygad amdano ar y dudalen yma!

@CAVCemployers

Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa modurol gyda chwrs profi MOT yr #IMI  yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 406 505 neu e-bostiwch info@cavc.ac.uk https://t.co/pQ2ji9VG8N

LinkedIn    twitter icon

Newyddion

Gwneud myfyriwr CAVC Maddison yn Gadet yr Arglwydd Raglaw am wneud gwahaniaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae Maddison Parkhouse, dysgwr Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, wedi cael y fraint o fod yn Gadet yr Arglwydd Raglaw ar gyfer Morgannwg Ganol.
16 Ebr 2021

Newyddion

Stori tudalen flaen! Newyddiadurwr Iau yn CAVC Jack ar Restr Fer Gwobr Sgŵp Fawr

Mae Jack Grey, Newyddiadurwr Iau ar gynllun prentisiaeth sy'n cael ei redeg gan Goleg Caerdydd a'r Fro mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales ac ITV Cymru, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Sgŵp Fawr gan y Cyngor Hyfforddi Newyddiadurwyr Cenedlaethol.
16 Maw 2021

Newyddion

Siwrnai Oscar: Myfyriwr Safon Uw o Goleg Caerdydd a’r Fro i astudio’r Clasuron ym Mhrifysgol Caergrawnt

Bydd Oscar Griffin, myfyriwr Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, yn teithio i Gaergrawnt yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, ar ôl cael ei dderbyn i ddarllen Clasuron yn y brifysgol uchel ei pharch
5 Maw 2021