Cysylltwch â ni

Pam aros i ddechrau eich dyfodol?

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ochr yn ochr â Deloitte i greu cyfle cyffrous, unigryw ac wedi’i ariannu’n llawn i roi hwb i’ch rhagolygon gyrfaol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cofrestrwch ar gyfer un o'n Dyddiau Cofrestru Dechrau Newydd nawr.

Yn Dod Yn Fuan…

Fe fyddwn ni’n lansio Blog CCAF yn fuan, cadwch lygad amdano ar y dudalen yma!

@CAVCemployers

Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa modurol gyda chwrs profi MOT yr #IMI  yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 406 505 neu e-bostiwch info@cavc.ac.uk https://t.co/pQ2ji9VG8N

LinkedIn    twitter icon

Newyddion

Coleg Caerdydd a’r Fro yn parhau i arwain y ffordd ac yn cadw ei statws fel Coleg Arddangos Microsoft

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn parhau i arwain y ffordd gyda'i ddull arloesol o weithredu gyda Dysgu sy’n cael ei Wella gan Dechnoleg, gan gadw ei deitl fel y Coleg Arddangos Microsoft cyntaf, a'r unig goleg o’r fath, yng Nghymru.
18 Hyd 2021

Newyddion

Claire yn ennill gwobr Inspire! am ei hymrwymiad i ddysgu gyda’i mab ifanc drwy Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd gyda CAVC

Mae Claire Gurton wedi ennill Gwobr Inspire! i ddysgwyr sy'n oedolion am ei chyfranogiad mewn menter gan Goleg Caerdydd a'r Fro i ennyn diddordeb teuluoedd a chefnogi dysgu eu plant.
14 Hyd 2021

Newyddion

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cydweithio â Health Assured i ddiogelu llesiant myfyrwyr

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cydweithio â Health Assured, darparwr gwasanaethau iechyd meddwl, i lansio menter sy’n canolbwyntio ar ddiogelu iechyd a llesiant myfyrwyr.
11 Hyd 2021