Cysylltwch â ni

Pam aros i ddechrau eich dyfodol?

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ochr yn ochr â Deloitte i greu cyfle cyffrous, unigryw ac wedi’i ariannu’n llawn i roi hwb i’ch rhagolygon gyrfaol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cofrestrwch ar gyfer un o'n Dyddiau Cofrestru Dechrau Newydd nawr.

Yn Dod Yn Fuan…

Fe fyddwn ni’n lansio Blog CCAF yn fuan, cadwch lygad amdano ar y dudalen yma!

@CAVCemployers

Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa modurol gyda chwrs profi MOT yr #IMI  yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 406 505 neu e-bostiwch info@cavc.ac.uk https://t.co/pQ2ji9VG8N

LinkedIn    twitter icon

Newyddion

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal sioe diwedd blwyddyn ar-lein i ddathlu gwaith ei fyfyrwyr Creadigol

Bydd Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio sioe diwedd blwyddyn ar-lein am ddim i’w gwylio ar gyfer y myfyrwyr Diwydiannau Creadigol ddydd Mawrth, 9fed Mehefin.
5 Meh 2020

Newyddion

Yn y ffrâm – Myfyriwr CAVC Jacob i ymddangos yn arddangosfa anrhydeddus yr Academi Frenhinol

Mae myfyriwr Celf Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Jacob David wedi cael ei ddewis i arddangos yn Sioe Haf Artistiaid Ifanc yr Academi Frenhinol.
4 Meh 2020

Newyddion

Helpu arwyr y GIG – Myfyrwraig o Goleg Caerdydd a’r Fro Amy yn gwneud cyfarpar diogelu personol

Mae Amy Bradbury, myfyrwraig Safon Uwch ac aelod o Academi Pêl Rwyd Coleg Caerdydd a’r Fro, wedi bod yn gweithio’n galed yn ystod argyfwng y Coronafeirws yn gwneud Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar gyfer staff y GIG.
29 Mai 2020