Cysylltwch â ni

Pam aros i ddechrau eich dyfodol?

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ochr yn ochr â Deloitte i greu cyfle cyffrous, unigryw ac wedi’i ariannu’n llawn i roi hwb i’ch rhagolygon gyrfaol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cofrestrwch ar gyfer un o'n Dyddiau Cofrestru Dechrau Newydd nawr.

Yn Dod Yn Fuan…

Fe fyddwn ni’n lansio Blog CCAF yn fuan, cadwch lygad amdano ar y dudalen yma!

@CAVCemployers

Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa modurol gyda chwrs profi MOT yr #IMI  yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 406 505 neu e-bostiwch info@cavc.ac.uk https://t.co/pQ2ji9VG8N

LinkedIn    twitter icon

Newyddion

Digwyddiad Awyrofod Rhifyn Arbennig Cystadleuaeth WorldSkills 2022 yn ymweld â Choleg Caerdydd a’r Fro

Ym mis Tachwedd, bydd Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT) Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal cystadleuaeth sgiliau fyd-eang arbennig yn ymwneud â Chynnal a Chadw Awyrennau.
4 Awst 2022

Newyddion

Prentisiaid Iau yn graddio o Goleg Caerdydd a'r Fro

Mae’r garfan ddiweddaraf o fyfyrwyr 14-16 mlwydd oed a fanteisiodd ar y cyfle i drawsnewid eu bywydau drwy lwybr gyrfa alwedigaethol arloesol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu cwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus.
2 Awst 2022

Newyddion

Saith Seren: Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro drwodd i Rowndiau Terfynol WorldSkills y DU

Mae saith myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi’u dewis i gynrychioli Cymru yn Rowndiau Terfynol WorldSkills y DU eleni.
21 Gor 2022