Cysylltwch â ni

Pam aros i ddechrau eich dyfodol?

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ochr yn ochr â Deloitte i greu cyfle cyffrous, unigryw ac wedi’i ariannu’n llawn i roi hwb i’ch rhagolygon gyrfaol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cofrestrwch ar gyfer un o'n Dyddiau Cofrestru Dechrau Newydd nawr.

Yn Dod Yn Fuan…

Fe fyddwn ni’n lansio Blog CCAF yn fuan, cadwch lygad amdano ar y dudalen yma!

@CAVCemployers

Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa modurol gyda chwrs profi MOT yr #IMI  yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 406 505 neu e-bostiwch info@cavc.ac.uk https://t.co/pQ2ji9VG8N

LinkedIn    twitter icon

Newyddion

Ffocws ar chwaraeon – cyn fyfyriwr Jason Mohammad yn dychwelyd i CCAF i addysgu’r myfyrwyr am dechnegau cyfweliad

Mae’r darlledwr ar y teledu a’r radio, Jason Mohammad, wedi ymuno â Choleg Caerdydd a’r Fro i roi blas i bobl ifanc ar fywyd yn y byd go iawn mewn cynhyrchu newyddiaduraeth a chyfryngau creadigol.
27 Ion 2020

Newyddion

Cydnabod Coleg Caerdydd a’r Fro am ei waith arloesol gyda chyflogwyr y rhanbarth a thu hwnt

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei gydnabod fel un o golegau gorau’r DU am ei waith arloesol gyda chyflogwyr ar draws y Brifddinas-Ranbarth a thu hwnt.
26 Ion 2020

Newyddion

Will, myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, yn trechu’r gwrthwynebwyr i ennill Prentis Panel y Flwyddyn Ford

Mae myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, William Davies, wedi ennill teitl Pencampwr Panel y Flwyddyn Ford.
17 Ion 2020