Marchnata

Rydyn ni'n cynnig nifer o gyrsiau'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) ar gyfer marchnatwyr proffesiynol a'r rhai sydd eisiau symud i yrfa mewn marchnata.

Am Farchnata

Y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) yw corff proffesiynol mwyaf y byd ar gyfer cyrsiau marchnata, gan sicrhau bod pob aelod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am arferion gorau a'r tueddiadau diweddaraf.

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro'n cynnig amrywiaeth o gymwysterau achrededig CIM yn addas ar gyfer pob lefel gallu.  Dechreuwch ar eich gyrfa ym maes marchnata, neu ddatblygu eich gyrfa yn y maes yma, heddiw gyda Chwrs gan y Sefydliad Marchnata Siartredig.

CIM

Cyrsiau

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
CIM Cynllunio Ymgyrchoedd (CDP) L4 Rhan Amser 6 Rhagfyr 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM - Arloesi mewn Marchnata L6 Rhan Amser 30 Tachwedd 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM - Profiad y Cwsmer Digidol L6 Rhan Amser 30 Mawrth 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC