Rheolwr Datblygu Busnes

Leanne Waring

Leanne sy'n arwain ein Tîm Datblygu Busnes, gan ymgynghori'n uniongyrchol â chyflogwyr i ddarparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar yr atebion hyfforddi cywir i ddiwallu anghenion dynamig a chynyddol eu diwydiant.

Mwy am Leanne

Mae Leanne  wedi sicrhau gyrfa lwyddiannus ym maes datblygu busnes yn sgil ei chyfnod yn Pitman Training a'r Celtic English Academy. Mae hi'n sicrhau rheolaeth effeithiol a phroffesiynol o gyfrifon, yn goruchwylio dull dan arweiniad gwasanaethau'r tîm ac mae ganddi gyfrifoldeb strategol dros nifer o Fyrddau Cynghori Cyflogwyr.