Iechyd a Diogelwch

I unrhyw sefydliad, mae Iechyd a Diogelwch yn hollbwysig. Rydyn ni'n cynnig nifer o gyrsiau i sicrhau bod gennych chi fesurau priodol yn eu lle i reoli iechyd a diogelwch yn effeithiol.

Am Iechyd a Diogelwch

Mae darparu gwybodaeth a hyfforddiant yn helpu i ddatblygu diwylliant iechyd a diogelwch positif lle mae gweithio'n gyfrifol yn dod yn ail natur i bawb. Mae hefyd yn helpu i gyfrannu tuag at fodloni eich dyletswydd gyfreithiol er mwyn gwarchod iechyd a diogelwch cyflogeion. Bydd hyfforddiant effeithiol yn cyfrannu tuag at wneud cyflogeion yn fedrus mewn iechyd a diogelwch a gall helpu i osgoi'r gofid a'r goblygiadau ariannol mae damweiniau a pheryglon galwedigaethol a salwch yn eu hachosi i unrhyw fusnes a'i bobl. Mae ein cyrsiau iechyd a diogelwch yn cael eu hachredu gan gyrff proffesiynol a gydnabyddir yn genedlaethol, gan gynnwys NEBOSH, HABC a CIEH

Cyrsiau

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Locations available
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
L1 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymorth Cyntaf Brys HABC yn y Gwaith
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
IOSH Rheoli'n Ddiogel (CDP)
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Trin Maniwal
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH (CDP)
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Rhowch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC