Academi Sgiliau

Mae ein cyrsiau Academi Sgiliau yn rhaglenni arddull bŵt-camp rhad ac am ddim.

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal academïau manwl arddull bŵt-camp RHAD AC AM DDIM , am 8-10 wythnos, er mwyn uwchsgilio dysgwyr yn y sgiliau technegol a sgiliau meddal sydd ar fryd y sefydliadau lleol Creadigol, FinTech, Meddalwedd Diwydiannol a Gweithgynhyrchu. Mae’r academïau hyn yn cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth y DU drwy gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ac yn talu lwfans hyfforddiant o £150 yr wythnos.  

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Dyddiadau dechrau ar gael
Lleoliadau ar gael