Newyddion

Coleg Caerdydd a’r Fro y cyntaf yng Nghymru i gael ei enwi’n Goleg Arddangos Microsoft

Coleg Caerdydd a’r Fro yw’r sefydliad Addysg Bellach cyntaf yng Nghymru i gael ei enwi’n Goleg Arddangos gan un o gewri’r byd technoleg, Microsoft.

BBC Cymru yn lansio cyfleoedd Prentisiaethau newydd mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro

Mae BBC Cymru Wales wedi lansio tri chynllun hyfforddiant a phrentisiaeth newydd er mwyn taflu’r rhwyd yn ehangach nag erioed o’r blaen wrth edrych am staff newydd. Mae’r darlledwr hefyd yn cynnig cefnogaeth amrywiol i’r rhai sydd eisiau dysgu mwy am yrfa gyda’r BBC a gwneud cais am swydd, gyda ffocws ar annog mwy o bobl o gefndiroedd a dangynrychiolir i ymgeisio.

Partneriaeth strategol y gyntaf o’i bath i Hafod a’r Coleg Caerdydd a'r Fro

Cyhoeddodd Coleg Caerdydd a’r Fro bartneriaeth allweddol a fydd yn sicrhau hyfforddiant a chyrsiau ar gyfer staff Hafod.

Prosiect peilot Coleg Caerdydd a’r Fro a Clean Slate Cymru - paratoi cyn-droseddwyr i fynd i’r gweithlu adeiladwaith

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o gael cyd-weithio gyda’r Construction Youth Trust, BAM Nutmall, The Wallich BOSS project, Carchar Caerdydd, Acorn Recrtuiment a Gyrfa Cymru yng nghyflwyniad y prosiect peilot, Clean Slate Cymru.

Partneriaeth Coleg Caerdydd a’r Fro â Persimmon Homes

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Perismmon Homes wedi dod ynghyd i sefydlu cynllun newydd, o’r enw’r Academi Hyfforddi, i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn niwydiant adeiladwaith cynyddol De Cymru.

1 2 3 4
2020
Ion Chwe
2018
Gor Aws Tach Rhag