Newyddion

Elliott, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yw’r prentis trydan gorau yng Nghymru

Mae myfyriwr Gosodiadau Trydan yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Elliott Dix, wedi cael ei goroni fel prentis trydan gorau Cymru.

Myfyrwyr CAVC y cyntaf yng Nghymru i fod yn Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol

Prosiect peilot Coleg Caerdydd a’r Fro a Clean Slate Cymru - paratoi cyn-droseddwyr i fynd i’r gweithlu adeiladwaith

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o gael cyd-weithio gyda’r Construction Youth Trust, BAM Nutmall, The Wallich BOSS project, Carchar Caerdydd, Acorn Recrtuiment a Gyrfa Cymru yng nghyflwyniad y prosiect peilot, Clean Slate Cymru.

Partneriaeth Coleg Caerdydd a’r Fro â Persimmon Homes

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Perismmon Homes wedi dod ynghyd i sefydlu cynllun newydd, o’r enw’r Academi Hyfforddi, i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn niwydiant adeiladwaith cynyddol De Cymru.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymuno â Santander i gyflwyno rhaglen Gymraeg i’w staff

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Santander UK wedi dod at ei gilydd i gyflwyno rhaglen Gymraeg bwrpasol i weithwyr ar draws canghennau’r banc yng Nghymru.

1 2 3
2021
Ebr
2020
Ion Chwe Meh
2018
Gor Aws