Cyfrifeg a Chyllid

Os ydych chi eisiau dechrau ar yrfa neu eisiau datblygu eich gyrfa ymhellach ym maes cyfrifeg a chyllid, mae ein cyrsiau AAT yn gallu eich helpu chi i gymryd y camau gofynnol tuag at Statws Siartredig.

Am Gyfrifeg a Chyllid

Yr AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifo) yw corff dyfarnu mwyaf blaenllaw y DU ar gyfer cymwysterau cyfrifeg yn y diwydiant cyllid. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro'n cynnig amrywiaeth o gymwysterau AAT o lefel sylfaen i ddiploma, gan ddibynnu ar brofiad. Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a dysgu sgiliau newydd neu gael cydnabyddiaeth am sgiliau presennol gyda chymhwyster AAT; cymhwyster uchel ei barch sy'n bwysig iawn i gyflogwyr.

Cyrsiau

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC