Adnoddau Dynol - CIPD

Mae ein cymwysterau a'n cyrsiau CIPD yn eich helpu chi i feithrin eich sgiliau presennol a datblygu sgiliau newydd mewn Adnoddau Dynol.

Cefndir ein cyrsiau

Mae cymwysterau CIPD newydd yn cael eu cyflwyno yn 2021. Yn seiliedig ar y Map Proffesiwn newydd, mae’r cymwysterau yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r ymddygiad sy’n ofynnol i greu gwerth a chael effaith yn y byd gwaith sy’n newid.
Mae'r cymwysterau newydd yn gosod y safon ar gyfer gweithwyr proffesiynol.  

Angen cymorth i ddod o hyd i'r cymhwyster CIPD cywir ar eich cyfer? Cliciwch yma i gwblhau cwis cyflym i ddod o hyd i'r cwrs cywir i chi.
*Mae’r ystod o gyrsiau CIPD mae CAVC yn eu cynnig i’w gweld isod.

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
CIPD Tystysgrif mewn Ymarfer Pobl L3 Rhan Amser 8 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl L5 Rhan Amser 8 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Uwch mewn Rheoli Adnoddau Dynol L7 Rhan Amser 11 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC