Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Fel un o Ganolfannau Cymeradwy mwyaf ILM yn y wlad, mae CAVC cynnig amrywiaeth o gymwysterau sy'n darparu hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth graidd i fusnesau.

Am Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Pwrpas ein cyrsiau ni yw datblygu rheolaeth effeithiol a gwella arweinyddiaeth ymhlith eich gweithlu. Gydag amrywiaeth o gyrsiau wedi'u creu ar gyfer pob lefel, o reolwyr newydd i uwch reolwyr profiadol, bydd ein hyfforddwyr blaenllaw yn y diwydiant yn cyflwyno rhaglen o hyfforddiant rheoli achrededig i ddiwallu eich anghenion busnes penodol.

Hefyd gall Tîm Busnes CCAF eich helpu chi i gynllunio Rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth bwrpasol wedi'i theilwra'n benodol i anghenion eich busnes. Byddwn yn cynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddi gyda chi, yn dysgu mwy am eich busnes a'r heriau rydych chi'n eu hwynebu ac yn creu rhaglen i'ch helpu i oresgyn yr heriau hyn a gwthio eich busnes yn ei flaen.

ILM - Lefel 2

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Dyddiadau dechrau ar gael
Lleoliadau ar gael
ILM - Lefel 3

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
DyfarniadLevel 3 ILM Rheolwr Gwasanaeth Cymorth L3 Rhan Amser 7 Chwefror 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 3 ILM Yr Hyrwyddwr Newid L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ILM - Lefel 5

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
DyfarniadLefel5 ILM Yr Arweinyddsy’n Datblygu L5 Rhan Amser 16 Chwefror 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth Effeithiol L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Dewis y cwrs priodol i chi a'ch tîm

Cyrsiau Achrededig

Cyrsiau Achrededig - ar gael fel rhaglenni agored neu fewnol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Dyfarniad Lefel 3 ILM yn Dyfarniad Hyfforddi L3 Rhan Amser 14 Mawrth 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth Effeithiol L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 3 ILM Yr Hyrwyddwr Newid L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Heb eu Hachredu

Cyrsiau Heb eu Hachredu - ar gael fel rhaglenni agored neu fewnol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Lleoliadau ar gael
L1 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Pobl yn Effeithiol L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Cyfathrebu L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Hanfodol ar gyfer Arweinwyr Tîm L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymdrin â Gwrthdaro yn y Gweithle L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC - Gwaith Arweinwyr L3 L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gweithle L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gwerthiant L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gwrthdaro Cynhyrchiol L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC - Rheolaeth L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Pwrpasol

Cyrsiau Pwrpasol

Rydyn ni'n deall bod eich busnes chi'n unigryw ac, yn aml, nid datrysiad hyfforddi allan o'r bocs ydych chi ei eisiau, felly yn ychwanegol at ein cyrsiau agored a'n cyrsiau mewnol, rydyn ni'n cynnig rhaglenni pwrpasol sydd wedi'u creu'n benodol ar gyfer eich busnes chi. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall eich anghenion a'ch heriau busnes a byddwn yn creu rhaglen sy'n deilwredig ar gyfer eich gofynion, gan eich helpu chi i oresgyn eich heriau a chyflawni eich nodau busnes, grymuso eich gweithlu a chefnogi twf yn y dyfodol. Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau pwrpasol, cysylltwch â ni isod

Llenwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC