Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Fel un o Ganolfannau Cymeradwy mwyaf ILM yn y wlad, mae CAVC cynnig amrywiaeth o gymwysterau sy'n darparu hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth graidd i fusnesau.

Am Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Pwrpas ein cyrsiau ni yw datblygu rheolaeth effeithiol a gwella arweinyddiaeth ymhlith eich gweithlu. Gydag amrywiaeth o gyrsiau wedi'u creu ar gyfer pob lefel, o reolwyr newydd i uwch reolwyr profiadol, bydd ein hyfforddwyr blaenllaw yn y diwydiant yn cyflwyno rhaglen o hyfforddiant rheoli achrededig i ddiwallu eich anghenion busnes penodol.

Hefyd gall Tîm Busnes CCAF eich helpu chi i gynllunio Rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth bwrpasol wedi'i theilwra'n benodol i anghenion eich busnes. Byddwn yn cynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddi gyda chi, yn dysgu mwy am eich busnes a'r heriau rydych chi'n eu hwynebu ac yn creu rhaglen i'ch helpu i oresgyn yr heriau hyn a gwthio eich busnes yn ei flaen.

ILM - Lefel 2

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm
L2 Rhan Amser 10 Tachwedd 2021 9 Chwefror 2022 4 Mai 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ILM - Lefel 3

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Dyfarniad Lefel 3 ILM. Darpar Arweinydd
L3 Rhan Amser 14 Medi 2021 8 Mawrth 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel3 ILM – Rheolwr Perfformiad
L3 Rhan Amser 30 Tachwedd 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLevel 3 ILM Rheolwr Gwasanaeth Cymorth
L3 Rhan Amser 26 Ebrill 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ILM - Lefel 5

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Dyfarniad Lefel 5 ILM. Arweinydd Effeithiol
L5 Rhan Amser 12 Ionawr 2022 11 Mai 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel5 ILM ArweinyddEffeithiol
L5 Rhan Amser 9 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel5 ILM Yr ArweinyddStrategol
L5 Rhan Amser 13 Hydref 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel5 ILM Yr Arweinyddsy’n Datblygu
L5 Rhan Amser 16 Chwefror 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth Effeithiol
L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Pob Cwrs

Darpar Arweinydd

ILM Lefel 3 - Yr Arweinydd Tîm

Bydd y cwrs yma'n rhoi i chi neu'r rhai yn eich tîm sydd eisiau bod yn Arweinwyr y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i gamu i fyny i rôl arweinydd tîm.

ILM Lefel 3 - Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae'r cwrs yma'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau deall mwy am Arweinyddiaeth a Rheolaeth a'r sgiliau gofynnol sydd eu hangen i symud i'r math yma o rôl
Arweinydd Tîm

ILM Lefel 3 - Yr Arweinydd Tîm

Bydd y cwrs yma'n rhoi i chi neu'r rhai yn eich tîm sydd eisiau bod yn Arweinwyr y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i gamu i fyny i rôl arweinydd tîm.

ILM Lefel 3 - Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae'r cwrs yma'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau deall mwy am Arweinyddiaeth a Rheolaeth a'r sgiliau gofynnol sydd eu hangen i symud i'r math yma o rôl

ILM Lefel 3 - Y Rheolwr Perfformiad

Nod y cwrs yma yw helpu unigolion i wella eu perfformiad mewn tîm, defnyddio adnoddau a sgiliau i gymell, a sicrhau bod y tîm yn gweithredu'n briodol

ILM Lefel 3 - Yr Hyrwyddwr Newid

Mae'r cwrs yma'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n creu ac yn delio ag effaith newid mewn busnes.
Rheolwr Lefel Ganol

ILM Lefel 3 - Y Rheolwr Perfformiad

Nod y cwrs yma yw helpu unigolion i wella eu perfformiad mewn tîm, defnyddio adnoddau a sgiliau i gymell, a sicrhau bod y tîm yn gweithredu'n briodol

ILM Lefel 3 - Yr Hyrwyddwr Newid

Mae'r cwrs yma'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n creu ac yn delio ag effaith newid mewn busnes.

ILM Lefel 5 - Y Rheolwr Prosiect

Mae'r cwrs yma'n darparu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol i reoli prosiectau ar bob lefel yn effeithiol.

ILM Lefel 5 - Arweinyddiaeth Effeithiol

Cyfle i fynd â'ch arweinyddiaeth i'r lefel nesaf, gan helpu i wella cymhelliant a chynhyrchiant y tîm
Uwch Reolwr

ILM Lefel 5 - Y Rheolwr Prosiect

Mae'r cwrs yma'n darparu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol i reoli prosiectau ar bob lefel yn effeithiol.

ILM Lefel 5 - Arweinyddiaeth Effeithiol

Cyfle i fynd â'ch arweinyddiaeth i'r lefel nesaf, gan helpu i wella cymhelliant a chynhyrchiant y tîm

ILM Lefel 5 - Y Rheolwr Pobl

Bydd datblygu sgiliau rheolwr pobl a dealltwriaeth yn gwneud Uwch Reolwyr yn fwy effeithiol yn eich busnes

ILM Lefel 5 - Hyfforddi a Mentora mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Dysgu sgiliau i helpu i hyfforddi eich arweinwyr a'u mentora

Dewis y cwrs priodol i chi a'ch tîm

Cyrsiau Achrededig

Cyrsiau Achrededig - ar gael fel rhaglenni agored neu fewnol

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Locations available
Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth Effeithiol
L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Heb eu Hachredu

Cyrsiau Heb eu Hachredu - ar gael fel rhaglenni agored neu fewnol

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Locations available
Rheoli Pobl yn Effeithiol
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Hanfodol ar gyfer Arweinwyr Tîm
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymdrin â Gwrthdaro yn y Gweithle
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC - Gwaith Arweinwyr
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gweithle
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gwrthdaro Cynhyrchiol (CDP)
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
DiSC - Rheolaeth
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Pwrpasol

Cyrsiau Pwrpasol

Rydyn ni'n deall bod eich busnes chi'n unigryw ac, yn aml, nid datrysiad hyfforddi allan o'r bocs ydych chi ei eisiau, felly yn ychwanegol at ein cyrsiau agored a'n cyrsiau mewnol, rydyn ni'n cynnig rhaglenni pwrpasol sydd wedi'u creu'n benodol ar gyfer eich busnes chi. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall eich anghenion a'ch heriau busnes a byddwn yn creu rhaglen sy'n deilwredig ar gyfer eich gofynion, gan eich helpu chi i oresgyn eich heriau a chyflawni eich nodau busnes, grymuso eich gweithlu a chefnogi twf yn y dyfodol. Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau pwrpasol, cysylltwch â ni isod

Llenwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC