Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Fel un o Ganolfannau Cymeradwy mwyaf ILM yn y wlad, mae CAVC cynnig amrywiaeth o gymwysterau sy'n darparu hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth graidd i fusnesau.

Am Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Pwrpas ein cyrsiau ni yw datblygu rheolaeth effeithiol a gwella arweinyddiaeth ymhlith eich gweithlu. Gydag amrywiaeth o gyrsiau wedi'u creu ar gyfer pob lefel, o reolwyr newydd i uwch reolwyr profiadol, bydd ein hyfforddwyr blaenllaw yn y diwydiant yn cyflwyno rhaglen o hyfforddiant rheoli achrededig i ddiwallu eich anghenion busnes penodol.

Hefyd gall Tîm Busnes CCAF eich helpu chi i gynllunio Rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth bwrpasol wedi'i theilwra'n benodol i anghenion eich busnes. Byddwn yn cynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddi gyda chi, yn dysgu mwy am eich busnes a'r heriau rydych chi'n eu hwynebu ac yn creu rhaglen i'ch helpu i oresgyn yr heriau hyn a gwthio eich busnes yn ei flaen.

ILM - Lefel 2

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm L2 Rhan Amser 25 Ionawr 2024 23 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ILM - Lefel 3

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Dyfarniad Lefel 3 ILM Darpar Arweinydd (PLA) L3 Rhan Amser 13 Rhagfyr 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel3 ILM – Rheolwr Perfformiad L3 Rhan Amser 7 Chwefror 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 3 ILM Yr Hyrwyddwr Newid L3 Rhan Amser 10 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Level 3 ILM Rheolwr Gwasanaeth Cymorth L3 Rhan Amser 22 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ILM - Lefel 5

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L5 Rhan Amser 7 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 5 ILM. Arweinydd Effeithiol L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel5 ILM ArweinyddEffeithiol L5 Rhan Amser 13 Chwefror 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel5 ILM Yr ArweinyddStrategol L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Dewis y cwrs priodol i chi a'ch tîm

Cyrsiau Achrededig

Cyrsiau Achrededig - ar gael fel rhaglenni agored neu fewnol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Dyfarniad Lefel 3 ILM Darpar Arweinydd (PLA) L3 Rhan Amser 13 Rhagfyr 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 3 ILM yn Dyfarniad Hyfforddi L3 Rhan Amser 14 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 3 ILM Yr Hyrwyddwr Newid L3 Rhan Amser 10 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Heb eu Hachredu

Cyrsiau Heb eu Hachredu - ar gael fel rhaglenni agored neu fewnol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Lleoliadau ar gael
DiSC Gwerthiant L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gwrthdaro Cynhyrchiol L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC - Rheolaeth L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC - Gwaith Arweinwyr (CDP) L3 L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Pwrpasol

Cyrsiau Pwrpasol

Rydyn ni'n deall bod eich busnes chi'n unigryw ac, yn aml, nid datrysiad hyfforddi allan o'r bocs ydych chi ei eisiau, felly yn ychwanegol at ein cyrsiau agored a'n cyrsiau mewnol, rydyn ni'n cynnig rhaglenni pwrpasol sydd wedi'u creu'n benodol ar gyfer eich busnes chi. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall eich anghenion a'ch heriau busnes a byddwn yn creu rhaglen sy'n deilwredig ar gyfer eich gofynion, gan eich helpu chi i oresgyn eich heriau a chyflawni eich nodau busnes, grymuso eich gweithlu a chefnogi twf yn y dyfodol. Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau pwrpasol, cysylltwch â ni isod

Llenwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC